Dijetoterapija

Dijetoterapija – podrazumeva ishranu koja isključuje ili forsira određenu grupu namirnica ili namirnice iz određene grupe zarad poboljšanja i unapređenja zdravlja.

To su režimi ishrane za:

  • Diabetes Mellitus
  • Insulinsku rezistenciju
  • Giht
  • Anemiju
  • Anoreksija
  • Bulimija
  • Gastritis
  • Kronova bolest
  • Glutenska inkopatibilija
  • Hiperlipidemije
  • Posni režim ishrane
  • Antikandida režim ishrane
  • Ishrana kod pacijenata na antikoagulantnoj terapiji
  • Ishrana kod nefroloških pacijenata
  • Ishranu kod kardioloških pacijenata, ishranu kod hipertenzije
  • Više udruženih dijagnoza koje iziskuju dijetoterapiju

  REDOVNA CENA – 4.500,00 din.