Stručni tekstovi

Dijetoterapije

Dijetoterapije

DijetoterapijeDijetoterapija kod povećanog lučenja hlorovodonične kiseline i drugih digestivnih sokova i kod oštećenja sluzokože digestivnog trakta. Osnovna karakteristika povećanog lučenja HCl u želucu je začarani krug (circulus vitiosus) koji se može prekinuti ili...

Diabetes Mellitus

Diabetes Mellitus

Diabetes MellitusDiabetes Mellitus - Šećerna bolest Šećerna bolest je hronični poremećaj metabolizma ugljenih hidrata usled smanjenog lučenja insulina, koji je potreban za održavanje normalne koncentracije glukoze u krvi, ili ukoliko pankreas luči normalne ili...

Vitamini i minerali

Vitamini i minerali

Vitamini i mineraliVITAMINI Vitamini su supstance koje se u malim količinama nalaze u hrani, sam organizam nije u stanju da ih sintetiše-proizvodi, prirodni su katalizatori mnogih važnih enzima koji pospešuju vitalne procese neophodne za normalan metabolizam ćelija,...