O nama

Pravilna ishrana donosi zdravlje, poboljšava mentalne i radne sposobnosti, povećava snagu i izdržljivost, produžava životni vek, prevenira različita oboljenja, pozitivno utiče na samopouzdanje.

Cilj je na zdrav i pravilan način dostići željenu telesnu masu, poboljšati zdravlje, inkorporirati principe i postulat izbalansirane ishrane, održati i negovati dugoročno integrisanu naviku i samim tim unaprediti kvalitet života.

Svu životnu energiju koristiti da se unutar 24h, unutar nedelju dana, unutar mesec dana, unutar godinu, deset godina, osamdeset godina, živi kvalitetno. Kao posledicu kvalitetnog života imamo zdravlje, a kao posledicu zdravlja i kvalitetnog života imamo lepotu.

Životni cilj pokreće sve aktivnosti, psihičke i fizičke, unutar jedne individue, a ostvarenje životnih ciljeva predstavlja finale kvalitetnog života. Individualnim pristupom, uz kompletnu, kako holističku tako i segmentnu analizu, pomoću parametara iz krvne slike, antropometrijskim ispitivanjem, uzimanjem anamneze i motivišućim razgovorom, osiguravamo detaljnu obradu podataka i precizno odrađen personalni režim ishrane i tretmane u preoblikovanju tela.

“Ko god da je otac bolesti,
nepravilana ishrana joj je majka.”

Georg Herber

Karolina Petrović

Vlasnik centra / specijalista strukovni nutricionista dijetetičar

Završila Visoku zdravstvenu školu strukovnih studija u Beogradu, a zatim i specijalističke studije sa stručnim zvanjem Specijalista strukovni nutricionista dijetetičar – oblast Javno zdravlje.

Od 2010.godine zaposlena u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju „ Rusanda ’’. Autor mnogih stručnih radova iz oblasti dijetetike i nutricionizma. Kvalifikovana za rad u oblasti ishrane sa zdravim i bolesnim ljudima.

Uz asertivan prilaz, poštujući autonomiju klijenta, permanentno profesionalno praćenje, sa jasno definisanim ciljevima, koji se kroz personalne programe ishrane i tretmane u preoblikovanju tela uspešno realizuju.