Kontrola

Kompletna analiza telesnog sastava vašeg organizma

Steknite pravi i kompletan uvid u tačno stanje vašeg tela  poput informacija o tome kakav je odnos vode, masti, mišića, koštane mase i koja je vaša biološka starost. Tanita analizator predstavlja jedan od najmodernijih uređaja koji pruža precizne informacije, putem kojih se plan terapije može detaljno pratiti a samim tim i terapija prilagoditi potrebama klijenta.

Kontrola u našem studiu obuhvata merenje na vagi Tanita, uz analizu sastava tela i usmene savete od strane nutricioniste. Takođe podrazumeva antropometrijska ispitivanja (morfološka dijagnostika):

  • merenje visine,
  • telesne mase,
  • telesne kompozicije – procenat masti, viscelarnih masti, mišića ( segmentna analiza masti i mišića, ekstremiteti: leva ruka /desna ruka, leva noga/desna noga, abdomen ) vode, koštanog tkiva,
  • BMI ( Indeks telesne mase )
  • BMR ( bazalni metabolizam )
  • Biološka starost organizma – ova funkcija pokazuje prosečno starosno doba za koje se vezuje dobijeni rezultat

  REDOVNA CENA – 1.000,00 din.